Gewinn Übersicht

01.September - 30.September Gewinn-Übersicht

Pool-Nr. TotalWinSa EUR TotalWinMi EUR TotalWinFr EUR TotalWinUser EUR    
6001 142,90 € 272,90 €   51,10 € 466,90 €    
6002 230,70 € 229,30 €   82,00 € 542,00 €    
6003 171,50 € 214,80 €   37,00 € 423,30 €    
6004 148,60 € 300,80 € 117,70 € 567,10 €    
6005 172,10 € 174,70 €   80,70 € 427,50 €    
6006 158,90 € 176,10 € 106,80 € 441,80 €    
6007 182,40 € 187,90 €   35,70 € 406,00 €    
6008 135,00 € 293,10 €     6,80 € 434,90 €    
             
             
Kundennummer WinSamstag ET EUR          
1.875.288 56,50 €          
1.869.622 56,30 €          
1.874.031 25,10 €          
1.859.080 23,00 €          
1.874.075 22,90 €          
1.867.463 22,60 €          
1.874.974 19,00 €          
1.875.066 19,00 €          
1.866.591 17,00 €          
1.865.584 16,50 €          
1.826.504 16,50 €          
1.851.305 16,50 €          
1.858.302 12,10 €          
1.859.471 12,10 €          
1.861.759 12,10 €          
1.861.764 12,10 €          
1.862.030 12,10 €          
1.862.549 12,10 €          
1.866.315 12,10 €          
1.867.354 12,10 €          
1.869.192 12,10 €          
1.869.777 12,10 €          
1.870.780 12,10 €          
1.870.702 12,10 €          
1.871.579 12,10 €          
1.874.536 12,10 €          
1.874.605 12,10 €          
1.874.870 12,10 €          
1.875.154 12,10 €          
1.825.219 12,10 €          
1.835.921 12,10 €          
1.851.452 12,10 €          
1.851.809 12,10 €          
1.859.481 12,00 €          
1.863.679 12,00 €          
1.867.788 12,00 €          
1.870.597 12,00 €          
1.870.918 12,00 €          
1.871.168 12,00 €          
1.875.308 12,00 €          
1.854.232 11,60 €          
1.859.160 11,60 €          
1.861.570 11,60 €          
1.862.552 11,60 €          
1.867.651 11,60 €          
1.867.619 11,60 €          
1.867.901 11,60 €          
1.869.891 11,60 €          
1.870.776 11,60 €          
1.871.828 11,60 €          
1.871.868 11,60 €          
1.872.019 11,60 €          
1.872.830 11,60 €          
1.873.725 11,60 €          
1.873.887 11,60 €          
1.874.566 11,60 €          
1.874.673 11,60 €          
1.874.899 11,60 €          
1.874.842 11,60 €          
1.827.752 11,60 €          
1.831.488 11,60 €          
1.835.177 11,60 €          
1.836.866 11,60 €          
1.853.234 11,40 €          
1.853.650 11,40 €          
1.855.654 11,40 €          
1.856.233 11,40 €          
1.859.150 11,40 €          
1.863.289 11,40 €          
1.867.782 11,40 €          
1.868.707 11,40 €          
1.870.864 11,40 €          
1.871.206 11,40 €          
1.871.894 11,40 €          
1.874.338 11,40 €          
1.839.638 11,40 €          
1.849.286 11,40 €          
1.856.185 11,00 €          
1.858.845 11,00 €          
1.871.911 11,00 €          
1.874.525 11,00 €          
1.852.796   6,00 €          
1.853.360   6,00 €          
1.853.618   6,00 €          
1.853.746   6,00 €          
1.853.763   6,00 €          
1.854.678   6,00 €          
1.856.299   6,00 €          
1.856.858   6,00 €          
1.857.669   6,00 €          
1.858.294   6,00 €          
1.859.807   6,00 €          
1.860.016   6,00 €          
1.860.371   6,00 €          
1.861.268   6,00 €          
1.861.678   6,00 €          
1.862.158   6,00 €          
1.862.702   6,00 €          
1.865.126   6,00 €          
1.865.684   6,00 €          
1.866.017   6,00 €          
1.866.070   6,00 €          
1.866.643   6,00 €          
1.867.179   6,00 €          
1.867.495   6,00 €          
1.867.706   6,00 €          
1.867.757   6,00 €          
1.867.955   6,00 €          
1.868.673   6,00 €          
1.869.057   6,00 €          
1.869.396   6,00 €          
1.870.089   6,00 €          
1.870.785   6,00 €          
1.871.265   6,00 €          
1.871.351   6,00 €          
1.871.521   6,00 €          
1.871.614   6,00 €          
1.871.682   6,00 €          
1.871.920   6,00 €          
1.871.891   6,00 €          
1.872.686   6,00 €          
1.872.818   6,00 €          
1.873.055   6,00 €          
1.873.507   6,00 €          
1.873.511   6,00 €          
1.874.002   6,00 €          
1.874.130   6,00 €          
1.874.378   6,00 €          
1.874.552   6,00 €          
1.874.570   6,00 €          
1.875.028   6,00 €          
1.875.125   6,00 €          
1.875.495   6,00 €          
1.875.412   6,00 €          
1.875.506   6,00 €          
1.822.701   6,00 €          
1.826.414   6,00 €          
1.829.079   6,00 €          
1.830.217   6,00 €          
1.833.908   6,00 €          
1.842.023   6,00 €          
1.842.501   6,00 €          
1.844.295   6,00 €          
1.848.888   6,00 €