Gewinn Übersicht

01.September - 30.September Gewinn-Übersicht

Pool-Nr. TotalWinSa EUR TotalWinMi EUR TotalWinFr EUR TotalWinUser EUR    
5005 171,10 € 249,30 €   29,50 € 449,90 €    
5006 201,00 € 305,40 €   62,50 € 568,90 €    
5007 140,80 € 158,60 €   50,20 € 349,60 €    
5008 190,50 € 208,60 €   80,00 € 479,10 €    
5009 178,00 € 556,00 €   39,30 € 773,30 €    
5010 218,10 € 221,30 €   34,30 € 473,70 €    
5011 165,90 € 145,80 €   51,00 € 362,70 €    
5012 153,00 € 191,10 €   38,10 € 382,20 €    
5013 201,60 € 250,30 € 125,80 € 577,70 €    
5014 173,40 € 204,20 €   38,60 € 416,20 €    
5015 157,30 € 251,40 €   52,40 € 461,10 €    
5016 157,60 € 281,10 €   66,30 € 505,00 €    
5017 177,40 € 271,10 €   64,90 € 513,40 €    
             
             
             
Kundennummer WinSamstag ET EUR          
1.833.688 283,10 €          
1.834.942 122,00 €          
1.835.334   46,60 €          
1.827.076   42,60 €           
1.830.822   27,60 €          
1.832.959   27,60 €          
1.834.159   27,60 €          
1.834.868   27,60 €          
1.824.199   22,10 €          
1.832.873   17,90 €          
1.838.288   17,60 €          
1.829.080   13,00 €          
1.836.554   13,00 €          
1.837.429   13,00 €           
1.821.293   12,60 €           
1.824.562   12,60 €          
1.825.581   12,60 €          
1.832.706   12,60 €          
1.833.668   12,60 €          
1.834.152   12,60 €          
1.835.177   12,60 €          
1.837.815   12,60 €          
1.838.092   12,60 €          
1.833.320   12,10 €          
1.821.070   11,00 €          
1.825.449   11,00 €          
1.826.102   11,00 €          
1.827.300   11,00 €          
1.827.546   11,00 €          
1.829.863   11,00 €          
1.830.216   11,00 €          
1.830.426   11,00 €          
1.833.023   11,00 €          
1.834.518   11,00 €          
1.835.179   11,00 €          
1.837.372   11,00 €          
1.838.124   11,00 €          
1.825.570     9,80 €          
1.825.807     9,80 €          
1.829.371     9,80 €          
1.830.891     9,80 €          
1.831.596     9,80 €          
1.833.369     9,80 €          
1.834.895     9,80 €          
1.834.896     9,80 €          
1.835.529     9,80 €          
1.836.765     9,80 €          
1.823.190     7,10 €          
1.824.412     7,10 €          
1.825.374     7,10 €          
1.826.503     7,10 €          
1.830.559     7,10 €          
1.831.812     7,10 €          
1.833.757     7,10 €          
1.836.533     7,10 €          
1.837.526     7,10 €          
1.837.819     7,10 €          
1.838.626     7,10 €          
1.838.650     7,10 €          
1.822.149     6,00 €          
1.824.255     6,00 €          
1.824.469     6,00 €          
1.826.003     6,00 €          
1.826.142     6,00 €          
1.827.752     6,00 €          
1.829.875     6,00 €          
1.830.735     6,00 €          
1.830.880     6,00 €          
1.833.750     6,00 €          
1.833.908     6,00 €          
1.833.863     6,00 €          
1.835.126     6,00 €          
1.835.980     6,00 €          
1.836.940     6,00 €          
1.837.835     6,00 €          
1.838.290     6,00 €          
1.838.757     6,00 €          
1.820.353     5,00 €          
1.822.298     5,00 €          
1.823.778     5,00 €          
1.825.346     5,00 €          
1.825.764     5,00 €          
1.826.498     5,00 €          
1.826.828     5,00 €          
1.826.774     5,00 €          
1.828.080     5,00 €          
1.830.217     5,00 €          
1.830.220     5,00 €          
1.830.901     5,00 €          
1.830.954     5,00 €          
1.831.131     5,00 €          
1.831.159     5,00 €          
1.832.164     5,00 €          
1.835.574     5,00 €          
1.835.877     5,00 €          
1.836.263     5,00 €          
1.837.087     5,00 €          
1.837.823     5,00 €          
1.837.749     5,00 €          
1.838.394     5,00 €          
1.838.630     5,00 €          
1.839.409     5,00 €